Listopad 28, 2018

Norge

Kjære arbeidsgiver!

Vårt firma spesialiserer seg på å rekruttere ansatte for utenlandske arbeidsgivere.

Vi har lang erfaring i rekruttering.

Siden 2005 har vi rekruttert ansatte til norske bedrifter.

Vi kjenner norske normer og forventninger til norske arbeidsgivere.

Vi rekrutterer byggearbeidere, industriarbeidere, drivere, anleggsoperatører og industrielle maskinoperatører.

Vi rekrutterer både kvalifiserte og ufaglærte arbeidere.

Vi gir en garanti på våre tjenester.

Vi er fleksible når det gjelder godtgjørelse for vårt arbeid.

Kontakt vårt kontor for å få alle svarene og avgjøre vilkårene for samarbeid.

e-post: post@rekruttering.pl